Yellow & White Diamond Tiara (284 diamonds, 122.63cts) #tiara #yellowdiamonds #diamonds #Graff by hester
hester
hester Yellow & White Diamond Tiara (284 diamonds, 122.63cts) #tiara #yellowdiamonds #diamonds #Graff
Jewelry.