Sauce~! on Twitter: "ถ้าเราทำรูป จากคอนที่โซล ไปแลกกับของแจก จะมีใครอยากแลกมั้ยคะ รูปถ่ายเอง ประมาณนี้ #EYESONYOUINBKK… " by tami
tami
tami Sauce~! on Twitter: "ถ้าเราทำรูป จากคอนที่โซล ไปแลกกับของแจก จะมีใครอยากแลกมั้ยคะ รูปถ่ายเอง ประมาณนี้ #EYESONYOUINBKK… "
creative stuffs